Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe