Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii z oryginałem

Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii z oryginałem

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe