Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 27 maja 2019 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.9.2019.IZ

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 27 maja 2019 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.9.2019.IZ o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki LIDL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Poznańska 48, Jankowice,
62-080 Tarnowo Podgórne działającej poprzez Pełnomocnika Pana Bartłomieja Lach, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu istniejącej inwestycji zlokalizowanej w Kętach przy ul. Kościuszki 44 (dz. nr 2085/1, 2085/2, 2086/1, 2086/2) do gruntu za pomocą systemu rozsączającego złożonego ze skrzyń rozsączających AZURA.

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe