Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego.

Ewa Długosz 2019-06-06

Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie odowłania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego.