Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego

Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego. 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe