DPS Bobrek: Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (w miesiącach VII-XII 2019 r.)

Mariusz Sajak 2019-06-14

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku" (w miesiącach VII-XII 2019 r.). Zapytanie ofertowe w załącznikach.