Uchwała Nr IX/77/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr IX/77/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe