Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 08.05.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.10.2019.IZ

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 08.05.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.10.2019.IZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe