Uchwała Nr 84/112/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie sprostowania ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1

Uchwała Nr 84/112/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie sprostowania ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1

Załączniki

Zmiany dokumentu