Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krakowie, o wydaniu na wniosek Powiatu Oświęcimskiego , decyzji z dnia 13.05.2019 r. znak: KR.ZUZ.2.421.341.2019.MŁ

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krakowie, o wydaniu na wniosek Powiatu Oświęcimskiego, decyzji z dnia 13.05.2019 r. znak: KR.ZUZ.2.421.341.2019.MŁ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni szczelnej drogi powiatowej nr 1001, poprzez istniejące wyloty do rowu.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe