SGG.6845.6.2019 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do dzierżawy

W załączeniu wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrębie Palczowice.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe