SGG.683.29.10.2013 Decyzja

Beata Wziątek 2019-08-08 drukuj

W załączeniu decyzja Starosty Oświęcimskiego z dnia 23.04.2019r. znak: SGG.683.29.10.2013 ustalająca odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 1829/44 o powierzchni 0,0023 ha położoną w jedn. ewid. Oświęcim - miasto, obręb Dwory I, której prawo własności przeszło z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oświęcim, na podstawie decyzji nr 8/13 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.9.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej klasy D wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej klasy L (ul. Pod Borem) w Oświęcimiu".

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe