Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 10.04.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.55.2018.MD,

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 10.04.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.55.2018.MD, o wydaniu na wniosek Wytwórni Napojów Chłodzących Spółka jawna SAHARA, ul. Władysława Grabskiego 35, 32-640 Zator, decyzji z dnia 12.04.2019 r. znak: KR.ZUZ.5.421.3.55.2018.MD w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na pobór wody podziemnej z czwartorzędowego poziomu wodonośnego studnią wierconą W1 zlokalizowaną na działce nr 350/2 w Zatorze dla zaopatrzenia w wodę Wytwórni Napojów Chłodzących Sp. J. SAHARA.

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe