Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi w zakresie wsparcia neurologopedy dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat

Anna Maj 2019-04-12

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” realizowany w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0039/18

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie indywidualnego wsparcia neurologopedy dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat.

Renata Fijałkowska

Dyrektor PCPR w Oświęcimiu