Uchwała Nr XIII/148/2011 w sprawie działań w związku wystąpieniem pokontrolnym w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XIII/148/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie działań w związku wystąpieniem pokontrolnym w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe