Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 15 marca 2019 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.12.2019.MP

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 15 marca 2019 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.12.2019.MP o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18.02.2019 r. Pani Małgorzaty – Szendzielorz, działającej z upoważnienia Gminy Brzeszcze w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. Przebudowę istniejących urządzeń wodnych – rowów i przepustów.
  2. Likwidację istniejących urządzeń wodnych – rowów i przepustów.
  3. Wykonanie nowych urządzeń wodnych – rowów, przepustów, wylotów brzegów do potoku Wilamówka oraz Młynówki Oświęcimskiej.
  4. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do potoku Wilamówka, Młynówki Oświęcimskiej, rowu R-9, O-8. W związku z realizacją zadania pn. „OSPR - Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz-Birkenau”.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe