Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 18 marca 2019 r. znak:KR.ZUZ.2.421.1085.2018.NP

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 18 marca 2019 r. znak:KR.ZUZ.2.421.1085.2018.NP o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Zator w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego jakim jest odcinek rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej położony na działkach nr 323/6 i 368 obręb 0005 Palczowice, jednostka ewidencyjna Zator-obszar wiejski.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe