Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 18 marca 2019 r. znak:KR.ZUZ.2.421.1011.2018.NP

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 18 marca 2019 r. znak:KR.ZUZ.2.421.1011.2018.NP o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Zator w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego, tj. odcinka P1-P2 rozbudowywanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczowice, Gmina Zator, powiat oświęcimski.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe