zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08.03.2019 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.22

W załączeniu zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08.03.2019 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.22, że wniesione odwołania  od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak; WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Bałej", nie mogły być rozpatrzone w ustawowym terminie. Nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy to 10 maja 2019 r.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe