Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 8 marca 2019 r. znak:KR.ZUZ.2.421.26.2019.KB

Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 8 marca 2019 r. znak:KR.ZUZ.2.421.26.2019.KB o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezesa Zarządu Energetyki Cieplnej Sp. zo.o., ul. Zaborska 144, 32-600 Oświęcim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Klucznikowskiego w Oświęcimiu rurociagu ciepłowniczego oraz wykonanie umocnienia koryta cieku w obrębie przekroczenia, w związku z realizacją inwestycji pn.: "Rozbiórka i budowa sieci ciepłowniczej nad potokiem Klucznikowskim w rejonie ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu".

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe