Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej - terapia cranio-sacralna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0039/18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rehabilitacji indywidualnej uczestnika projektu - terapia cranio-sacralna.

Renata Fijałkowska

Dyrektor PCPR w Oświęcimiu

Zmiany dokumentu

  • 2019-03-12 14:46:53
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe