Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 04.03.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.55.2018.MD

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 04.03.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.55.2018.MD, o wszczęciu na wniosek Wytwórni Napojów Chłodzących Sp.J. SAHARA, ul. Władysława Grabskiego 35, 32-640 Zator, postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na pobór wody podziemnej z czwartorzędowego poziomu wodonośnego studnią wierconą W1 zlokalizowaną na działce nr 350/2 w Zatorze dla zaopatrzenia w wodę Wytwórni Napojów Chłodzących Sp. J. SAHARA.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe