Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 25.02.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.52.2018.KM

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 25.02.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.52.2018.KM, o wszczęciu na wniosek Miasta Oświecim, działającego poprzez pełnomocnika Pana Bartłomieja Szendoła, postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych z osiedla Błonie oraz pólnocnej części osiedla Zasole istniejącym wylotyem fi 800 mm do rzeki Soły w km 2 + 100 oraz do rowu ziemnego w Oświęcimiu, gm. Oświęcim, pow. oświęcmski.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe