SGG.683.20.25.2012 Decyzja

Beata Wziątek 2019-08-08 drukuj

W załączeniu skan decyzji Starosty Oświęcimskiego z dnia 04.03.2019r. znak: SGG.683.20.25.2012 ustalająca odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym obejmującą działki nr 228/1 o pow. 0,0047 ha, nr 229 o pow. 0,0033 ha, nr 228/3 o pow. 0,0187 ha i nr 267/1 o pow. 0,0009 ha położone w miejscowości Kęty obręb 5 Kęty Podlesie, przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kęty.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe