Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 lutego 2014 r. dotyczącego organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu

Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 lutego 2014 r. dotyczącego organizacji przyjmowania i ropzatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 

Załączniki

Zmiany dokumentu

  • 2019-03-05 12:20:13
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe