Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 22 lutego 2019 r. znak:GL.ZUZ.2.421.988.2018.AK/2259

Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 22 lutego 2019 r. znak:GL.ZUZ.2.421.988.2018.AK/2259 o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Pani Doroty Jarosz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przebudowę rowu melioracyjnego bez nazwy w Jawiszowicach w rejonie ul. Kobylec, polegającą na zarurowaniu kolektorem o przekroju kołowym o średnicy 0,6 m na odcinku o długości 50 m na działkach nr 470/5, 470/6 oraz 470/9 w Jawiszowicach, Gmina Brzeszcze. 

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe