Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 25 lutego 2019 r. znakGL.ZUZ.2.421.929.2018.TL2265

Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 25 lutego 2019 r. znakGL.ZUZ.2.421.929.2018.TL2265 o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Gminy Brzeszcze, reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Małgorzatę Szafron-Szendzielorz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.: " OSPR-Budowa ściezki rowerowej związanej z miejscami pamieci KL Auschwitz-Birkenau".

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe