Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 25 lutego 2019 r. znak:KR.ZUZ.2.421.1124.2018

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 25 lutego 2019 r. znak:KR.ZUZ.2.421.1124.2018 informujące, że na wniosek Prezydenta Miasta Oświęcim, działającego poprzez pełnomocnika: Pana Tomasza Michalczyka, z dnia 29.11.2018 r. zmieniony wnioskiem z dnia 13.02.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – kanałem, oznaczonym jako „rów A” w kompleksie odwodnieniowym stopnia wodnego Dwory, przepustu drogowego w celu dojazdu od ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu do budynków planowanego schroniska dla zwierząt oraz na prace związane z umocnieniem koryta tego kanału w obszarze oddziaływania planowanego przepustu. 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe