SGG.6840.9.2016 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

W załączeniu wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego dla rolników indywidualnych

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe