Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z 2018 roku.

Anna Sporysz 2019-02-19

W załączniku znajdą Państwo protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Oświęcimiu VI kadencji z 2018 roku.


Oryginał protokołu znajduje się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańśkiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.