MZWiK Sp. z o.o.

W dniu 05.02.2019 r. Inwestor: MZWiK Sp. z o.o. złożył wniosek do tytejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.1.2019.K dotyczące budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowości Malec, ul. Lipowa, dz. nr 83 i 93.

W dniu 27.02.2019 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2018.1202 ). Tytejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 05.02.2019 r. o symbolu WAB.6743.1.1.2019.K dotyczącego budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowości Malec, ul. Lipowa, dz. nr 83 i 93.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe