SGG.7228-5-82/09 Decyzja nr 2

Beata Wziątek 2019-08-08

W załączeniu decyzja nr 2 Starosty Oświęcimskiego znak: SGG.7228-5-82/09 z dnia 05.02.2019r. ustalająca odszkodowanie za udział w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Kętach