Uchwała Nr V/38/2019 w sprawie zmiany Statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr V/38/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe