Artur Mendyk - Członek Zarządu

Artur Mendyk - Członek Zarządu - rezygnacja z funcji Członka Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w dniu 27 lutego 2019 r. 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe