Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 28 grudnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.60.2018.IŚ

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 28 grudnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.60.2018.IŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Pana Michała Piekarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ PIEKARSKI Transport Samochodowy, 32-600 Oświęcim, ul. Wł. Jagiełły 76A, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oświęcimiu, 32-603 Oświęcim, ul. Ostatni Etap 6, oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z samoobsługowej myjni samochodowej dwustanowiskowej zlokalizowanej przy ul. Wł. Jagiełły w m. Oświęcim.

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe