Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 21.12.2018 r., znak: GL.ZUZ.2.421.851.2018.AB, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Janusza Kubicy, Plac Filaka 1/5, 40-750 Katowice na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych i powierzchni utwardzonych poprzez istniejący drenaż rozsączający do ziemi w Brzeszczach przy ul. Siedliska 124, na działkach nr 1498/36, 1498/38, 1498/45.

Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 21.12.2018 r., znak: GL.ZUZ.2.421.851.2018.AB, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  dla Janusza Kubicy, Plac Filaka 1/5, 40-750 Katowice na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych i powierzchni utwardzonych poprzez istniejący drenaż rozsączający do ziemi w Brzeszczach przy ul. Siedliska 124, na działkach                  nr 1498/36, 1498/38, 1498/45.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe