Tauron Dystrybucja S.A.

W dniu 21.12.2018 r. inwestor Tauron Dystrybucja S.A. złożył do tutejszego organu adminiastracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.10.2018.K dotyczące budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV długości 327 m dla zasilania w energię elektryczną domu jednorodzinnego przy ul. Plebańskie w Bielanach na działkach 1367, 1369, 1379, 1376, 1378.

 

W dniu 11.01.2019 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 2018.1202 ). Tytejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 21.12.2018 r. o symbolu WAB.6743.10.2018.K  dotyczącego budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV typu NA2XY - J4x120 długości 327 m dla zasilania w energię elektryczną domu jednorodzinnego przy ul. Plebańskiej w Bielanach.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe