Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 17.12.2018 r., znak: KR.RUZ.2.421.829.2018.DG, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminnej Spółce Wodnej w Oświęcimiu na odbudowę rowu Gromackiego w Grojcu na odcinku 67 mb w km 0 + 860-0+900 i 0 + 935.

Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 17.12.2018 r., znak: KR.RUZ.2.421.829.2018.DG, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminnej Spółce Wodnej w Oświęcimiu na odbudowę rowu Gromackiego w Grojcu na odcinku 67 mb w km 0 + 860-0+900 i 0 + 935.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe