Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 17.12.2018 r., znak: KR.RUZ.4211.207.2018.AK, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczegónie szkodliwe dla środowiska wodnego, dowożonych do rządzeń kanalizacyjnych Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z.o.o. w Oświęcimiu, pochodzących ze stacji demonatażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej w Radostowicach przy ul. Pszczyńskiej 198.

Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 17.12.2018 r., znak: KR.RUZ.4211.207.2018.AK, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczegónie szkodliwe dla środowiska wodnego, dowożonych do rządzeń kanalizacyjnych Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z.o.o. w Oświęcimiu, pochodzących ze stacji demonatażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej w Radostowicach przy ul. Pszczyńskiej 198.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe