Gmina Przeciszów

W dniu 12.12.2018 r. Inwestor Gmina Przeciszów złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji  zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.80.2018 dotyczące rozbudowy III etapu sieci kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U 160x4,7 mm długości 31,10 m. z uszczelką SN8 na działkach nr 1937, 1925, 1926 położonych w Przeciszowie.

Informuję, iż tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 12.12.2018 r.  o symbolu WAB.6743.1.80.2018 dotyczącego rozbudowy III etapu sieci kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U O 160x4,7 mm długości 31,10 m z uszczelką SN8 na działkach mr 1937, 1925, 1926 położonych w Przeciszowie , gdyż w dniu 27.12.2018 r. upłynął termin, o którym  mowa w art.30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe