DPS Bobrek: Dostawa środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Dostawa środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku". Zapytanie ofertowe w załącznikach.

W dniu 21 grudnia 2018 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania "Dostawa środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku"  i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokół z postępowania w załączniku.

Załączniki

Zmiany dokumentu