Gmina Zator

W dniu 05.12.2018 r. Inwestor Gmina Zator złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.73.2018 dotyczace rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U o 160x4,7 mm długości 14,7 m - z uszczelką SN8 i z rur PE HD 100 RC DN 50mm długości 74,25 m zlokalizowanych  na działkach  nr 28/1, 28/2, 126 położonych w Laskowej.

Informuję, iż tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 05.12.2018 r. o symbolu WAB.6743.1.73.2018  dotyczacego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U O 160x4,7mm  , długości 14,70 m z uszczelką SN8 i rury PE HD 100 RC DN 50 mm długości 74,25 m.  na działkach nr 28/1, 28/2, 126 położonych   w Laskowej.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe