Waldemar Klisiak

W załącznikach oświadczenia majątkowe radnego Waldemara Stanisława Klisiaka.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe