Powiat Oświęcimski

W dniu 09.10.2018 r. Inwestor Powiat Oświęcimski złozył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.645.2018 dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 1864K ul. jagiellończyka w Grojcu w zkaresie budowy chodnika oraz remontu zjazdów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: " Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu" na działkach nr 2016/1, 2018, 84/1, 2184/1, 2184/2, 87/14, 2185, 1214/1, 1214/2, 88/16 zlokalizowanych w Grojcu, jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim - obszar wiejski, obręb ewidencyjny Nr 0005 Grojec.

Informuję, iż  tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji  nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 09.10.2018 r. o symbolu WAB.6743.645.2018 dotczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu w zkaresie budowy chodnika oraz remontu zjazdów w ramach zadania inwestycyjnego pn. : "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu"  na działkach nr 2016/1, 2018, 84/1, 2184/1, 2184/2, 87/14,  2185, 1214/1, 1214/2, 88/16 jednostka ewidencyjna: 121306_2 Oświęcim - obszar wiejski, obręb ewidencyjny Nr 0005 Grojec, bowiem  w dniu 31.10.2018 r.  upłynął termin, o którym mowa w  art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe