Anna i Ireneusz Woźniak

W dniu 13.11.2018 r. Inwestorzy Państwo Anna i Ireneusz Woźniak   złożyli do tutejszego organu administracji  architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dizałce nr427/2 położonej w Graboszycach, jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator - obszar wiejski, obręb Nr 0001 Graboszyce.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe