Gmina Kęty

Krzysztof Ługowski 2018-11-23

W dniu 02.11.2018 r. Inwestor Gmina Kęty złożył do tutejszego organi administracji architektonoczno - budowlanej I instancji zgłoszenie dotyczące budowy lini oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej w Bulowicach na działkach nr: 5885, 5196, 2270/4, 2264, 5515, 2266/4, 5516, 2267, 2266/1, 5517, 2268/1, 2268/2, 2270/2, 2270/4.

 

W dniu 23.11.2018 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust 5 ustawy z nia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2018.1202 ). Tytejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 02.11.2018 r. o symbolu WAB.6743.1.9.2018.K dotyczącego budowy linii oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej w Bulowicach na działkach 5885, 5196, 2270/4, 5515, 2266/4, 5516, 2267, 2266/1, 5517, 2268/1, 2268/2, 2270/1, 2270/7.