Gmina Kęty

W dniu 02.11.2018 r. Inwestor Gmina Kęty złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.8.2018.K dotyczące budowy oświetlenia przy ul. Szkolnej w Nowej Wsi na dziłkach nr: 1102, 1255, 1017, 1021/2, 1020/6.

 

W dniu 23.11.2018 r. upłynął termin o któym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2018.1202 ). Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z nia 02.11.2018 r. o symbolu WAB.6743.1.8.2018.K dotyczącego budowy oświetlenia przy ul. Szkotnia w Nowej Wsi na działkach nr 1102, 1255, 1017, 1021/2, 1020/6.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe