Gmina Kęty

W dniu 02.11.2018 r. Inwestor Gmina Kęty złożył wniosek do tutejszego organu administracji architektoniczno budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.6.2018.K dotyczące budowy oświetlenia przy ul. Sienkiewicza w Nowej Wsi na działkach nr 1216, 1248/1, 1271.

 

W dniu 23.11.2018 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2018.1202 ). Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z nia 02.11.2018 r. o symbolu WAB.6743.1.6.2018.K dotyczącego budowy oświetlenia przy ul. Sienkiewicza w Nowej Wsi.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe