Gmina Kęty

W dniu 02.11.2018 r. Inwestor Gmina Kęty złożył do tytejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.5.2018.K dotyczące budowy sieci linii oświetlenia ulicznego przy ul. Kanada w Witkowicach na działkach nr: 965, 1249/3, 1249/2, 1250, 1251/3, 1251/4 - etap I         i działkach 1279, 1280/1, 1281/2, 1281/3, 1283/1, 1283/3, 1283/5, 1287 - etap II.

 

W dniu 23.11.2018 r. upłynął termin o któym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018.1202 ). Tytejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 02.11.2018 r. o sybmolu WAB.6743.1.5.2018 r. dotyczącego budowy linii oświetlenia ulicznego przy ul. Kanada w Witkowicach na działkach nr 965,1249/3, 1249/2, 1250, 1251/3, 1251/4, 1279, 1280/1, 1281/2, 1281/3, 1283/1, 1283/3, 1283/5, 1287.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe