Uchwała Nr 200/894/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyłonienia dwóch osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) do komisji konkursowej w przedmiocie wyłonienia organizacji pożytku publicznego realizującej zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 r.

Uchwała Nr 200/894/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyłonienia dwóch osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) do komisji konkursowej w przedmiocie wyłonienia organizacji pożytku publicznego realizującej zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 r.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe